Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ifla.org/handle/123456789/720
Title: Richtlijnen voor Digitale Inlichtingen
Other Titles: IFLA Digital Reference Guidelines
Authors: IFLA Reference and Information Services Section
Calff, Josje
Keywords: Subject::Reference services
Subject::Digital reference
Issue Date: Jul-2014
Publisher: International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)
Abstract: Het doel van deze Richtlijnen is best practices inzake Digitale Inlichtingen wereldwijd te bevorderen. De internetomgeving is bij uitstek geschikt om te komen tot samenwerkingsmodellen en tot gemeenschappelijk gebruik van bronnen. Bibliotheken in verschillende landen kunnen verschillende stijlen van dienstverlening hebben die van invloed zijn zowel op hun huidige inlichtingen-praktijk als op de bij hun klanten bestaande verwachtingen. Het is belangrijk te onderkennen dat nieuwe technologieën bibliotheken in staat stellen de reikwijdte van hun dienstverlening te heroverwegen. Met deze richtlijnen wordt vanuit verschillende tradities een gemeenschappelijke houvast geboden, met hoop bedoeling dat de bibliotheekgemeenschap wereldwijd hierdoor in staat gesteld wordt vrijelijk de mogelijkheden te onderzoeken. Sommige zaken die in deze Richtlijnen aan de orde komen zullen uiteindelijk nadere overweging en uitwerking vergen - zaken zoals veranderingsmanagement: hoe past de projectleider van een digitale inlichtingenproject de gevolgen van nieuwe werkprocessen aan bij de mogelijkheden van de staf van de instelling, in het rooster, en tegenover de klanten? Aanvullend werk moet ook gedaan worden om te bepalen wat de noodzakelijke financiële investeringen voor deze dienstverlening zijn in een hele reeks van uiteenlopende gemeenschappen, zowel wat betreft staf, als voor de verwerving van bronnen en technische uitrusting.
URI: https://repository.ifla.org/handle/123456789/720
Appears in Collections:IFLA Publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ifla-digital-reference-guidelines-nl.pdfIFLA Richtlijnen voor Digitale Inlichtingen213.24 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.