Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ifla.org/handle/123456789/728
Title: Riktlinjer för digital referensservice
Other Titles: IFLA Digital Reference Guidelines
Authors: IFLA Reference and Information Services Section
Keywords: Subject::Reference services
Subject::Digital reference
Issue Date: Mar-2005
Publisher: International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)
Abstract: Syftet med dessa riktlinjer är att skapa en gemensam, internationell standard för elektroniska referenstjänster. Internet och IT ger en unik möjlighet att utveckla gemensamma resurser och att arbeta i konsortieform. De tjänster biblioteken erbjuder skiljer sig åt mellan olika länder och detta påverkar både arbetet med referenstjänst och biblioteksanvändarnas förväntningar. Men det är också viktigt att vara medveten om att ny teknologi gör det möjligt för bibliotekarier att omdefiniera servicen till allmänheten. Dessa riktlinjer är ett försök att samla erfarenheter från olika traditioner och arbetssätt för att försöka åstadkomma en gemensam standard, med förhoppningen att underlätta för bibliotekarier världen över att upptäcka möjligheterna. Troligen kommer några punkter som tas upp i dessa riktlinjer att så småningom ge upphov till ytterligare diskussioner, t.ex. hur hanterar man förändringar: hur kan arbetsledaren göra övergången till nya arbetsmodeller så smidig som möjlig för personal, schemaläggare och användare? Likaså kan det krävas att man mer exakt avgör vilka finansieringbehov som finns inom olika institutioner med avseende på bemanning, resursanskaffning och datorutrustning.
URI: https://repository.ifla.org/handle/123456789/728
Appears in Collections:IFLA Publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ifla-digital-reference-guidelines-sv.pdfIFLA Riktlinjer för digital referensservice194.34 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.