Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ifla.org/handle/123456789/739
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorInternational Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)-
dc.contributor.authorUNESCO-
dc.date.accessioned2021-06-04T15:35:45Z-
dc.date.available2008-10-05-
dc.date.available2021-06-04T15:35:45Z-
dc.date.issued2008-10-
dc.identifier.urihttps://repository.ifla.org/handle/123456789/739-
dc.description.abstractAlle lever vi i et stadigt mere kulturelt mangfoldigt samfund. Der er mere end 6.000 forskellige sprog i verden. Den internationale migrationsrate vokser fra år til år, hvilket resulterer i et voksende antal personer med flerkulturel baggrund. Udviklingen i det 21. århundrede inden for f. eks. globalisering, voksende migration, hurtigere kommunikation og lettere transport har bevirket en vækst i den kulturelle mangfoldighed i mange lande, som ikke tidligere har kendt til dette, eller har styrket det eksisterende flerkulturelle præg. “Kulturel mangfoldighed” betyder harmonisk sameksistens og interaktion mellem forskellige kulturer, hvor ”kultur skal forstås som et hele bestående af karakteristiske åndelige, materielle, intellektuelle og følelsesmæssige træk i samfundet eller i en social gruppe. Ud over kunst, litteratur og tro, omfatter dette også livsstil, samlivsformer, traditioner og værdinormer”. Kulturel mangfoldighed er grundlaget for den kollektive styrke i vores lokalområde og i vort globale samfund. Kulturel og sproglig mangfoldighed er menneskehedens fælles arv og skal værdsættes og bevares til gavn for alle. Det er en kilde til meningsudveksling, innovation, kreativitet og fredelig sameksistens mellem folk. ” Respekt for kulturernes mangfoldighed, tolerance, dialog og samarbejde i en atmosfære af gensidig tillid og forståelse er en af de bedste garantier for international fred og ikkerhed”. Derfor bør alle typer af biblioteker afspejle, understøtte og fremme kulturel og sproglig mangfoldighed på internationalt, nationalt og lokalt plan og således arbejde for tværkulturel dialog og aktivt medborgerskab. Eftersom biblioteker betjener forskellige interesser og fællesskaber, fungerer de som centre for læring, kultur og information. Drivkraften i bibliotekernes arbejde med kulturel og sproglig mangfoldighed er deres engagement for de grundlæggende frihedsrettigheder og den lige adgang til information og viden for alle, uafhængig af kulturel identitet og værdier.en_US
dc.language.isodaen_US
dc.relation.isversionofhttps://repository.ifla.org/handle/123456789/731en_US
dc.subjectSubject::Library services to multicultural populationsen_US
dc.subjectSubject::Multicultural populationsen_US
dc.subjectSubject::Multilingualismen_US
dc.subjectSubject::Linguistic diversityen_US
dc.subjectSubject::Linguistic heritageen_US
dc.subjectSubject::Cultural diversityen_US
dc.subjectSubject::Diversityen_US
dc.subjectSubject::UNESCOen_US
dc.titleIFLA's Flerkulturelle Biblioteksmanifest: Det flerkulturelle Bibliotek – porten til et kulturelt mangfoldigt samfund i dialogen_US
dc.title.alternativeIFLA/UNESCO Multicultural Library Manifesto: The Multicultural Library – a gateway to a cultural diverse society in dialogueen_US
dc.typeStatementsen_US
dc.rights.holderInternational Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)en_US
dc.audienceAudience::Library Services to Multicultural Populations Sectionen_US
ifla.oPubId9434en_US
ifla.UnitUnits::Section::Library Services to Multicultural Populations Sectionen_US
Appears in Collections:Documents

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
multicultural_library_manifesto-da.pdfIFLA's Flerkulturelle Biblioteksmanifest56.56 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.