Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ifla.org/handle/123456789/741
Title: IFLA/UNESCO:n Monikulttuurisen kirjaston manifesti: Monikulttuurinen kirjasto – avain kulttuurisesti moninaiseen, vuorovaikutteiseen yhteiskuntaan
Other Titles: IFLA/UNESCO Multicultural Library Manifesto: The Multicultural Library – a gateway to a cultural diverse society in dialogue
Authors: International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)
UNESCO
Aaltonen, Leena
Nuotiomäki, Annika
Keywords: Subject::Library services to multicultural populations
Subject::Multicultural populations
Subject::Multilingualism
Subject::Linguistic diversity
Subject::Linguistic heritage
Subject::Cultural diversity
Subject::Diversity
Subject::UNESCO
Issue Date: Aug-2011
Publisher: International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)
Abstract: Elämme yhä heterogeenisemmaksi muuttuvassa yhteiskunnassa. Maailmassa on yli 6000 eri kieltä. Vuosittain lisääntyvän kansainvälisen muuttoliikkeen seurauksena yhä useamman ihmisen identiteetti muotoutuu monikerroksiseksi. Globaalistuminen, lisääntyvä siirtolaisuus, nopeammat viestintäyhteydet sekä matkustamisen ja liikkumisen helpottuminen samoin kuin muutkin 2000-luvun ilmiöt ovat lisänneet monikulttuurisuutta useissa entisissä yhden kansalliskulttuurin maissa tai ovat entisestään laajentaneet maassa vallitsevaa kulttuurien kirjoa. "Kulttuurisella moninaisuudella" tai "monikulttuurisuudella" viitataan eri kulttuurien harmoniseen rinnakkaiseloon ja vuorovaikutukseen, jossa "kulttuuri nähtäisiin sellaisten pysyvien henkisten, aineellisten, älyllisten ja emotionaalisten ominaisuuksien kokonaisuutena, jotka luonnehtivat yhteiskuntaa tai jotakin sosiaalista ryhmää, ja että se käsittäisi taiteen ja kirjallisuuden ohella myös elämäntavat, yhdessäolon muodot, arvojärjestelmät, perinteet ja vakaumukset". Kulttuurinen moninaisuus tai monikulttuurisuus on yhteisöllisyyden perusta niin paikallisesti kuin globaalistikin. Kulttuurinen ja kielellinen moninaisuus on ihmiskunnan yhteistä perintöä, ja sitä tulisi arvostaa ja vaalia yhteisen hyödyn vuoksi. Se on vaihdannan, innovaatioiden, luovuuden ja kansojen rauhanomaisen rinnakkaiselon lähde. "Kulttuurisen moninaisuuden kunnioitus, suvaitsevaisuus, vuoropuhelu ja yhteistyö kaikinpuolisen luottamuksen ja ymmärtämisen ilmapiirissä ovat kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden paras takuu". Tästä syystä kaikentyyppisten kirjastojen tulisi heijastaa, tukea ja edistää kulttuurista ja kielellistä moninaisuutta kansainvälisellä, kansallisella ja paikallisella tasolla ja lisätä kulttuurienvälistä vuoropuhelua ja aktiivista kansalaisuutta. Koska kirjastot vastaavat erilaisiin palvelutarpeisiin ja palvelevat erilaisia yhteisöjä, ne toimivat niin oppimis- ja kulttuuri- kuin tietokeskuksinakin. Kirjastoja kannustaa kulttuurisen ja kielellisen moninaisuuden kohtaamisessa sekä kulttuuri-identiteettien ja arvojen käsittelyssä sitoutuminen perusvapauksien edistämiseen ja tiedon saamiseen kaikkien ulottuville.
URI: https://repository.ifla.org/handle/123456789/741
Appears in Collections:IFLA Publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
multicultural_library_manifesto-fi.pdfIFLA/UNESCO:n Monikulttuurisen kirjaston manifesti50.86 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.