Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ifla.org/handle/123456789/741
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorInternational Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)-
dc.contributor.authorUNESCO-
dc.date.accessioned2021-06-07T15:08:55Z-
dc.date.available2011-08-11-
dc.date.available2021-06-07T15:08:55Z-
dc.date.issued2011-08-
dc.identifier.urihttps://repository.ifla.org/handle/123456789/741-
dc.description.abstractElämme yhä heterogeenisemmaksi muuttuvassa yhteiskunnassa. Maailmassa on yli 6000 eri kieltä. Vuosittain lisääntyvän kansainvälisen muuttoliikkeen seurauksena yhä useamman ihmisen identiteetti muotoutuu monikerroksiseksi. Globaalistuminen, lisääntyvä siirtolaisuus, nopeammat viestintäyhteydet sekä matkustamisen ja liikkumisen helpottuminen samoin kuin muutkin 2000-luvun ilmiöt ovat lisänneet monikulttuurisuutta useissa entisissä yhden kansalliskulttuurin maissa tai ovat entisestään laajentaneet maassa vallitsevaa kulttuurien kirjoa. "Kulttuurisella moninaisuudella" tai "monikulttuurisuudella" viitataan eri kulttuurien harmoniseen rinnakkaiseloon ja vuorovaikutukseen, jossa "kulttuuri nähtäisiin sellaisten pysyvien henkisten, aineellisten, älyllisten ja emotionaalisten ominaisuuksien kokonaisuutena, jotka luonnehtivat yhteiskuntaa tai jotakin sosiaalista ryhmää, ja että se käsittäisi taiteen ja kirjallisuuden ohella myös elämäntavat, yhdessäolon muodot, arvojärjestelmät, perinteet ja vakaumukset". Kulttuurinen moninaisuus tai monikulttuurisuus on yhteisöllisyyden perusta niin paikallisesti kuin globaalistikin. Kulttuurinen ja kielellinen moninaisuus on ihmiskunnan yhteistä perintöä, ja sitä tulisi arvostaa ja vaalia yhteisen hyödyn vuoksi. Se on vaihdannan, innovaatioiden, luovuuden ja kansojen rauhanomaisen rinnakkaiselon lähde. "Kulttuurisen moninaisuuden kunnioitus, suvaitsevaisuus, vuoropuhelu ja yhteistyö kaikinpuolisen luottamuksen ja ymmärtämisen ilmapiirissä ovat kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden paras takuu". Tästä syystä kaikentyyppisten kirjastojen tulisi heijastaa, tukea ja edistää kulttuurista ja kielellistä moninaisuutta kansainvälisellä, kansallisella ja paikallisella tasolla ja lisätä kulttuurienvälistä vuoropuhelua ja aktiivista kansalaisuutta. Koska kirjastot vastaavat erilaisiin palvelutarpeisiin ja palvelevat erilaisia yhteisöjä, ne toimivat niin oppimis- ja kulttuuri- kuin tietokeskuksinakin. Kirjastoja kannustaa kulttuurisen ja kielellisen moninaisuuden kohtaamisessa sekä kulttuuri-identiteettien ja arvojen käsittelyssä sitoutuminen perusvapauksien edistämiseen ja tiedon saamiseen kaikkien ulottuville.en_US
dc.language.isofien_US
dc.publisherIFLAen_US
dc.relation.isversionofhttps://repository.ifla.org/handle/123456789/731en_US
dc.subjectSubject::Library services to multicultural populationsen_US
dc.subjectSubject::Multicultural populationsen_US
dc.subjectSubject::Multilingualismen_US
dc.subjectSubject::Linguistic diversityen_US
dc.subjectSubject::Linguistic heritageen_US
dc.subjectSubject::Cultural diversityen_US
dc.subjectSubject::Diversityen_US
dc.subjectSubject::UNESCOen_US
dc.titleIFLA/UNESCO:n Monikulttuurisen kirjaston manifesti: Monikulttuurinen kirjasto – avain kulttuurisesti moninaiseen, vuorovaikutteiseen yhteiskuntaanen_US
dc.title.alternativeIFLA/UNESCO Multicultural Library Manifesto: The Multicultural Library – a gateway to a cultural diverse society in dialogueen_US
dc.typeStatementsen_US
dc.rights.holderInternational Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)en_US
dc.audienceAudience::Library Services to Multicultural Populations Sectionen_US
ifla.oPubId9434en_US
ifla.UnitUnits::Section::Library Services to Multicultural Populations Sectionen_US
dc.contributor.translatorAaltonen, Leena-
dc.contributor.translatorNuotiomäki, Annika-
Appears in Collections:Documents

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
multicultural_library_manifesto-fi.pdfIFLA/UNESCO:n Monikulttuurisen kirjaston manifesti50.86 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.