Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ifla.org/handle/123456789/746
Title: IFLA og UNESCOs flerkulturelle bibliotekmanifest: Det flerkulturelle biblioteket - en innfallsport til et kulturelt mangfoldig samfunn i dialog
Other Titles: IFLA/UNESCO Multicultural Library Manifesto: The Multicultural Library – a gateway to a cultural diverse society in dialogue
Authors: International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)
UNESCO
Keywords: Subject::Library services to multicultural populations
Subject::Multilingualism
Subject::Multicultural populations
Subject::Linguistic diversity
Subject::Linguistic heritage
Subject::Cultural diversity
Subject::Diversity
Subject::UNESCO
Issue Date: Nov-2012
Publisher: International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)
Abstract: Alle mennesker lever i stadig mer heterogene samfunn. Det er flere enn 6000 forskjellige språk i verden. Den internasjonale migrasjonsandelen vokser hvert år, og det resulterer i at stadig flere mennesker har en sammensatt identitet. Globalisering, økt migrasjon, raskere kommunikasjon, enklere transportmuligheter og andre krefter i det 21. århundret har økt det kulturelle mangfoldet i mange nasjoner der det tidligere kanskje ikke har eksistert, eller har forsterket det eksisterende flerkulturelle preget. Med ”kulturelt mangfold” eller ”flerkulturalisme” menes den harmoniske sameksistensen og samspillet mellom forskjellige kulturer, der ”kultur regnes som et sett karakteristiske åndelige, materielle, intellektuelle og emosjonelle trekk i et samfunn eller en samfunnsgruppe, og at det i tillegg til kunst og litteratur omfatter livsstiler, måter å leve sammen på, verdisystemer, tradisjoner og trosretninger”. Kulturelt mangfold eller flerkulturalisme er grunnlaget for den kollektive styrken i lokalsamfunnene og i det globale samfunnet. Kulturelt og språklig mangfold er menneskehetens felles arv og må dyrkes og bevares til alles fordel. Det er en kilde til utveksling, fornyelse, skaperkraft og fredelig sameksistens mellom mennesker. ”Respekt for mangfoldet av kulturer, toleranse, dialog og samarbeid, i et klima av gjensidig tillit og forståelse, er blant de beste garantiene for internasjonal fred og sikkerhet.” Derfor må bibliotek av alle slag gjenspeile, støtte og fremme kulturelt og språklig mangfold på internasjonalt, nasjonalt og lokalt nivå, og på den måten arbeide for interkulturell dialog og aktiv samfunnsdeltakelse. Siden bibliotek betjener ulike interesser og miljøer, fungerer de som lærings-, kultur- og informasjonssentre. Når det gjelder kulturelt og språklig mangfold, er bibliotekene forpliktet til å følge prinsippene om grunnleggende friheter og lik tilgang til informasjon og kunnskap for alle, med respekt for kulturell identitet og verdier.
URI: https://repository.ifla.org/handle/123456789/746
Appears in Collections:IFLA Publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
multicultural_library_manifesto-no.pdfIFLA og UNESCOs flerkulturelle bibliotekmanifest87.94 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.