Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ifla.org/handle/123456789/753
Title: IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi: Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri - Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı
Other Titles: IFLA/UNESCO Multicultural Library Manifesto: The Multicultural Library – a gateway to a cultural diverse society in dialogue
Authors: International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)
UNESCO
Keywords: Subject::Library services to multicultural populations
Subject::Multicultural populations
Subject::Multilingualism
Subject::Linguistic diversity
Subject::Linguistic heritage
Subject::Diversity
Subject::UNESCO
Issue Date: Jun-2012
Publisher: International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)
Abstract: İçinde yaşadığımız toplum kültürel olarak her geçen gün çeşitlenmektedir. Dünyada 6 binden fazla farklı dil konuşulmaktadır. Uluslararası göç oranları her yıl artmakta ve çok sayıda kişi birleşik kimlikler kazanmaktadır. Küreselleşme, göç artışları, hızlı iletişim, ulaşım kolaylığı ve 21. yüzyılın beraberinde getirdiği etkenler bir çok ülkenin nüfusunda kültürel çeşitliliği artırmıştır. Öyle ki önceleri kültürel çeşitliliğe sahip olmayan ülkelerin nüfusları dahi giderek çok kültürlü bir yapı kazanmaya başlamıştır. “Kültürel çeşitlilik” ya da “çok kültürlülük” farklı kültürlerin uyum içinde birarada yaşaması anlamına gelmektedir. Bu kapsamda “kültür; bir gruba ya da topluluğa ait farklı düşünsel, maddesel, ruhani ve duygusal özellikleri temsil etmekte aynı zamanda sanat, edebiyat, yaşam tarzı, değerler sistemi, gelenekleri ve inançları içermektedir”. Kültür farklılığı ya da çok kültürlülük küreselleşen dünyamızda ve yerel kültürümüzde bizi birarada tutan yapıtaşıdır. Kültür ve dil çeşitliliği insanlığın ortak mirasıdır ve herkesin yararı için korunmalıdır. İnsanlar arasında değişimin, yeniliğin, yaratıcılığın ve uyumlu birlikteliğin kaynağıdır. “Uluslar arasında barış ve güvenliği sağlamanın yolu, karşılıklı güven ve anlayış ortamında kültürel çeşitliliğe saygı, hoşgörü, iletişim ve işbirliğinden geçer”.Bu nedenle tüm kütüphane türleri kültür ve dil çeşitliliğini uluslararası, ulusal ve yerel düzeyde hizmetlerine yansıtmalı ve toplumda kültürlerarası iletişimi ve aktif vatandaşlığı güçlendirmek için çalışmalıdır. Kütüphaneler farklı ilgi alanlarına ve topluluklara hizmet eden eğitim, kültür ve bilgi merkezleridir. Kültür ve dil çeşitliliği bağlamında kütüphane hizmetleri toplumdaki bireylerin kültürel kimlik ve değerleri doğrultusunda bilgi edinme özgürlüğü ve eşitliği üzerine odaklanmışlardır.
URI: https://repository.ifla.org/handle/123456789/753
Appears in Collections:Documents

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
multicultural_library_manifesto-tr.pdfIFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi318.98 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.