Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ifla.org/handle/123456789/753
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorInternational Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)-
dc.contributor.authorUNESCO-
dc.date.accessioned2021-06-14T14:57:21Z-
dc.date.available2012-06-22-
dc.date.available2021-06-14T14:57:21Z-
dc.date.issued2012-06-
dc.identifier.urihttps://repository.ifla.org/handle/123456789/753-
dc.description.abstractİçinde yaşadığımız toplum kültürel olarak her geçen gün çeşitlenmektedir. Dünyada 6 binden fazla farklı dil konuşulmaktadır. Uluslararası göç oranları her yıl artmakta ve çok sayıda kişi birleşik kimlikler kazanmaktadır. Küreselleşme, göç artışları, hızlı iletişim, ulaşım kolaylığı ve 21. yüzyılın beraberinde getirdiği etkenler bir çok ülkenin nüfusunda kültürel çeşitliliği artırmıştır. Öyle ki önceleri kültürel çeşitliliğe sahip olmayan ülkelerin nüfusları dahi giderek çok kültürlü bir yapı kazanmaya başlamıştır. “Kültürel çeşitlilik” ya da “çok kültürlülük” farklı kültürlerin uyum içinde birarada yaşaması anlamına gelmektedir. Bu kapsamda “kültür; bir gruba ya da topluluğa ait farklı düşünsel, maddesel, ruhani ve duygusal özellikleri temsil etmekte aynı zamanda sanat, edebiyat, yaşam tarzı, değerler sistemi, gelenekleri ve inançları içermektedir”. Kültür farklılığı ya da çok kültürlülük küreselleşen dünyamızda ve yerel kültürümüzde bizi birarada tutan yapıtaşıdır. Kültür ve dil çeşitliliği insanlığın ortak mirasıdır ve herkesin yararı için korunmalıdır. İnsanlar arasında değişimin, yeniliğin, yaratıcılığın ve uyumlu birlikteliğin kaynağıdır. “Uluslar arasında barış ve güvenliği sağlamanın yolu, karşılıklı güven ve anlayış ortamında kültürel çeşitliliğe saygı, hoşgörü, iletişim ve işbirliğinden geçer”.Bu nedenle tüm kütüphane türleri kültür ve dil çeşitliliğini uluslararası, ulusal ve yerel düzeyde hizmetlerine yansıtmalı ve toplumda kültürlerarası iletişimi ve aktif vatandaşlığı güçlendirmek için çalışmalıdır. Kütüphaneler farklı ilgi alanlarına ve topluluklara hizmet eden eğitim, kültür ve bilgi merkezleridir. Kültür ve dil çeşitliliği bağlamında kütüphane hizmetleri toplumdaki bireylerin kültürel kimlik ve değerleri doğrultusunda bilgi edinme özgürlüğü ve eşitliği üzerine odaklanmışlardır.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherIFLAen_US
dc.relation.isversionofhttps://repository.ifla.org/handle/123456789/731en_US
dc.subjectSubject::Library services to multicultural populationsen_US
dc.subjectSubject::Multicultural populationsen_US
dc.subjectSubject::Multilingualismen_US
dc.subjectSubject::Linguistic diversityen_US
dc.subjectSubject::Linguistic heritageen_US
dc.subjectSubject::Diversityen_US
dc.subjectSubject::UNESCOen_US
dc.titleIFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi: Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri - Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapıen_US
dc.title.alternativeIFLA/UNESCO Multicultural Library Manifesto: The Multicultural Library – a gateway to a cultural diverse society in dialogueen_US
dc.typeStatementsen_US
dc.audienceAudience::Library Services to Multicultural Populations Sectionen_US
ifla.oPubId9434en_US
ifla.UnitUnits::Section::Library Services to Multicultural Populations Sectionen_US
Appears in Collections:Documents

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
multicultural_library_manifesto-tr.pdfIFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi318.98 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.