Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ifla.org/handle/123456789/775
Title: Насоки за професионални библиотечно-информационни образователни програми - 2012
Other Titles: Guidelines for Professional Library/Information Educational Programs - 2012
Authors: Smith, Kerry
Hallam, Gillian
Ghosh, S.B.
Todorova, Tanja
Trencheva, Tereza
Keywords: Subject::Education and training
Subject::Library and information science education
Issue Date: Jan-2014
Publisher: University of Library Studies and Information Technologies, Sofia, Bulgaria
Abstract: Настоящите насоки заменят последната актуализирана версия от 2000 г., като я обогатяват с ключването на материали, свързани с развитието на учебните планове и съдържание на библиотечно-информационните специалности, които отразяват развитието на промените в библиотечно-информационните услуги през 21-ви век. Те определят рамката за необходимите критерии, цели и основни компоненти на библиотечно-информационните образователни програми. Очертават изискванията относно задължителните и полезни елементи в учебните планове, които трябва да присъстват в образователните програми, както и по отношение на преподавателите, служителите и студентите. Подчертава се и необходимостта програмите да бъдат добре осигурени с информационни и други ресурси.
URI: https://repository.ifla.org/handle/123456789/775
Appears in Collections:IFLA Publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
guidelines-for-professional-library-information-educational-programs-bg.pdfНасоки за професионални библиотечно-информационни образователни програми315.35 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons