Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ifla.org/handle/123456789/932
Title: Folkebibliotektenesta: IFLA/UNESCOs retningslinjer for utvikling
Other Titles: The Public Library Service: the IFLA/UNESCO Guidelines for Development
Authors: IFLA Public Library Section
Gill, Philip
Henry, Carol
Søyland, Aud
Keywords: Subject::Public libraries
Subject::Development
Issue Date: Jun-2002
Publisher: Statens bibliotektilsyn
Series/Report no.: IFLA Publications Series;(Translation of 97)
Abstract: Folkebiblioteket er ei lokalt basert teneste som skal dekkje behova i lokalsamfunnet, og som driv innanfor den ramma lokalsamfunnet gir. Desse retningslinjene er dregne opp for å gi hjelp til bibliotekarar i ulike amanhengar slik at dei kan utvikle ei effektiv offentleg bibliotekteneste ut frå krava i deira lokalsamfunn. I denne spennande og samansette informasjonsverda er det viktig for dei som søkjer kunnskap, informasjon og skapande opplevingar, at dei lykkast.
URI: https://repository.ifla.org/handle/123456789/932
ISBN: 8276200702
Appears in Collections:IFLA Publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ifla-publication-series-97-no.pdfFolkebibliotektenesta: IFLA/UNESCOs retningslinjer for utvikling249.09 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.