Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ifla.org/handle/123456789/1140
Title: IFLA:s riktlinjer för kontinuerlig professionell utveckling – principer och best practice (Andra upplagan)
Other Titles: IFLA Guidelines for Continuing Professional Development: Principles and Best Practices (Second edition)
Authors: IFLA Continuing Professional Development and Workplace Learning Section
Varlejs, Jana
Lewis, Vivian
Schnuer, Susan
Jara de Sumar, Juanita
Larson, Per
Keywords: Subject::Continuing professional development
Subject::Library and information profession
Subject::Professional development
Issue Date: Mar-2017
Publisher: International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)
Abstract: Bibliotekens och informationstjänsternas kvalitet är beroende av personalens kompetens. Samhällets ständigt föränderliga behov, teknologiska förändringar och den växande professionella kunskapsbasen kräver att bibliotekarier och andra informationsspecialister kontinuerligt vidgar sina kunskaper och uppdaterar sina färdigheter, vilket lyftes fram redan 1994 i IFLA:s /UNESCO:s folbiblioteksmanifest Bibliotekarien ska vara en aktiv förmedlare av bibliotekets resurser. Yrkesutbildning och fortbildning av bibliotekarierna är en förutsättning för en fullgod kvalitet på bibliotekets tjänster. IFLA:s sektion Continuing Professional Development and Workplace Learning (CPDWL) genomförde ett projekt för att utveckla riktlinjer, vilket 2006 resulterade i Continuing Professional Development: Principles and Best Practices. Principernas tio påståenden baserades på en omfattande litteraturgenomgång och utformades i samråd med erfarna fortbildare, och de antogs av CPDWL:s styrelse våren 2006. För att bedöma deras giltighet i dag gjordes en uppdaterad litteraturgenomgång 2014. Utifrån denna förbereddes en ny rapport 2015 där de tio principerna utvidgades och organiserades om, samt utökades med en ordlista och bilagor med ytterligare resurser.
URI: https://repository.ifla.org/handle/123456789/1140
Appears in Collections:IFLA Publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ifla-guidelines-for-continuing-professional-development-se.pdfFull document - IFLA:s riktlinjer för kontinuerlig professionell utveckling – principer och best practice (Andra upplagan)685.55 kBAdobe PDFView/Open
ifla-guidelines-for-continuing-professional-development-summary-se.pdfExecutive summary - IFLA:s riktlinjer för kontinuerlig professionell utveckling – principer och best practice139.85 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons