Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ifla.org/handle/123456789/1140
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.rights.licenseCC BY 4.0en_US
dc.contributor.authorIFLA Continuing Professional Development and Workplace Learning Section-
dc.contributor.authorVarlejs, Jana-
dc.contributor.authorLewis, Vivian-
dc.contributor.authorSchnuer, Susan-
dc.contributor.authorJara de Sumar, Juanita-
dc.date.accessioned2021-08-16T19:24:16Z-
dc.date.available2017-03-30-
dc.date.available2021-08-16T19:24:16Z-
dc.date.issued2017-03-
dc.identifier.urihttps://repository.ifla.org/handle/123456789/1140-
dc.description.abstractBibliotekens och informationstjänsternas kvalitet är beroende av personalens kompetens. Samhällets ständigt föränderliga behov, teknologiska förändringar och den växande professionella kunskapsbasen kräver att bibliotekarier och andra informationsspecialister kontinuerligt vidgar sina kunskaper och uppdaterar sina färdigheter, vilket lyftes fram redan 1994 i IFLA:s /UNESCO:s folbiblioteksmanifest Bibliotekarien ska vara en aktiv förmedlare av bibliotekets resurser. Yrkesutbildning och fortbildning av bibliotekarierna är en förutsättning för en fullgod kvalitet på bibliotekets tjänster. IFLA:s sektion Continuing Professional Development and Workplace Learning (CPDWL) genomförde ett projekt för att utveckla riktlinjer, vilket 2006 resulterade i Continuing Professional Development: Principles and Best Practices. Principernas tio påståenden baserades på en omfattande litteraturgenomgång och utformades i samråd med erfarna fortbildare, och de antogs av CPDWL:s styrelse våren 2006. För att bedöma deras giltighet i dag gjordes en uppdaterad litteraturgenomgång 2014. Utifrån denna förbereddes en ny rapport 2015 där de tio principerna utvidgades och organiserades om, samt utökades med en ordlista och bilagor med ytterligare resurser.en_US
dc.language.isosven_US
dc.publisherInternational Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)en_US
dc.relation.isversionofhttps://repository.ifla.org/handle/123456789/1111en_US
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/en_US
dc.subjectSubject::Continuing professional developmenten_US
dc.subjectSubject::Library and information professionen_US
dc.subjectSubject::Professional developmenten_US
dc.titleIFLA:s riktlinjer för kontinuerlig professionell utveckling – principer och best practice (Andra upplagan)en_US
dc.title.alternativeIFLA Guidelines for Continuing Professional Development: Principles and Best Practices (Second edition)en_US
dc.typeStandardsen_US
dc.rights.holderInternational Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)en_US
dc.rights.holderJana Varlejsen_US
dc.audienceAudience::Continuing Professional Development and Workplace Learning Sectionen_US
dc.audienceAudience::IFLA Standardsen_US
ifla.oPubId11885en_US
ifla.UnitUnits::Section::Continuing Professional Development and Workplace Learning Sectionen_US
dc.contributor.translatorLarson, Per-
Appears in Collections:IFLA Publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ifla-guidelines-for-continuing-professional-development-se.pdfFull document - IFLA:s riktlinjer för kontinuerlig professionell utveckling – principer och best practice (Andra upplagan)685.55 kBAdobe PDFView/Open
ifla-guidelines-for-continuing-professional-development-summary-se.pdfExecutive summary - IFLA:s riktlinjer för kontinuerlig professionell utveckling – principer och best practice139.85 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons