Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ifla.org/handle/123456789/2487
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.rights.licenseCC BY 4.0en_US
dc.contributor.authorKrass, Ulrike-
dc.contributor.authorAllen, Margaret-
dc.contributor.authorWhite, Elizabeth-
dc.contributor.authorCybelle Ferrari, Adriana-
dc.contributor.authorBrigant, Annie-
dc.contributor.authorPrucková, Lenka-
dc.contributor.authorTarandova, Spaska-
dc.contributor.authorOmella i Claparols, Ester-
dc.contributor.authorMcGuire, Claire-
dc.contributor.authorInternational Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)-
dc.date.accessioned2023-01-27T10:28:41Z-
dc.date.available2023-01-27-
dc.date.available2023-01-27T10:28:41Z-
dc.date.issued2023-01-27-
dc.identifier.urihttps://repository.ifla.org/handle/123456789/2487-
dc.description.abstractग्रंथालयांच्या समर्थनासाठी २०२२ IFLA-UNESCO सार्वजनिक ग्रंथालय जाहीरनामा ह्या महत्त्वाच्या साधनात अद्यतन सादर केले जात आहे. शेवटचे अद्यतन १९९४ साली केले गेले होते. नवीन आवृत्तीत तंत्रज्ञानातील आणि समाजातील बदल ह्यांचा विचार केला गेला आहे, जेणेकरून ह्या जाहीरनाम्याद्वारे आजच्या सार्वजनिक ग्रंथालयांची वास्तविकता आणि ध्येये निरंतरपणे प्रतिबिंबित होत जावीत.en_US
dc.language.isomren_US
dc.publisherInternational Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)en_US
dc.relation.isversionofhttps://repository.ifla.org/handle/123456789/2006en_US
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/en_US
dc.subjectSubject::Public librariesen_US
dc.subjectSubject::Advocacyen_US
dc.subjectSubject::Library advocacyen_US
dc.subjectSubject::UNESCOen_US
dc.titleIFLA-UNESCO सार्वजनिक ग्रंथालय जाहीरनामा २०२२en_US
dc.title.alternativeThe IFLA-UNESCO Public Library Manifesto 2022en_US
dc.typeStatementsen_US
dc.rights.holderInternational Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)en_US
dc.audienceAudience::Public Libraries Sectionen_US
dc.audienceAudience::A Supportive Environment for Librariesen_US
ifla.oPubId0en_US
ifla.UnitUnits::Section::Public Libraries Sectionen_US
dc.contributor.translatorShirodkar, Uma-
dc.contributor.translatorAshoka Centre for Translation-
dc.contributor.translatorFree Libraries Network-
Appears in Collections:IFLA Publications

Files in This Item:
File SizeFormat 
IFLA-UNESCO Public Library Manifesto 2022-mr.pdf213.48 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons