Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ifla.org/handle/123456789/438
Title: Kompetencje informacyjne w procesie uczenia się przez całe życie Wytyczne
Other Titles: Guidelines on Information Literacy for Lifelong Learning
Authors: IFLA Information Literacy Section
Lau, Jesús
Elliott, Carol
Hajdasz, Ewa
Filas, Matylda
Jasiewicz, Justyna
Piotrowska, Renata
Rozkosz, Ewa
Winnicki, Grzegorz
Wiorogórska, Zuza
Keywords: Subject::Lifelong learning
Issue Date: Sep-2011
Publisher: Komisja SBP ds. Edukacji Informacyjnej
Abstract: Międzynarodowe Wytyczne dotyczące kompetencji informacyjnych zostały opracowane przez Sekcję Information Literacy działającą w strukturach IFLA. Celem tego opracowania jest dostarczenie praktycznych podstaw bibliotekarzom zainte-resowanym programami z zakresu information literacy. Wytyczne mają wspomóc bibliotekarzy zaangażowanych w programy edukacyjne (na poziomie szkół i uczelni) w ich wysiłkach na rzecz zaspokajania potrzeb informacyjnych użytkowników. Większość koncepcji, zasad i procedur oma-wianych w tej publikacji może być łatwo zaadaptowana w każdej bibliotece. Bibliotekarze pracujący we wszystkich typach placówek powinni stawiać sobie za jeden z głównych celów pomoc użytkownikom chcącym pogłębiać swoje kompetencje informacyjne. Dla każdego obywatela umiejętności informacyjne są klu-czowe dla osiągnięcia sukcesu w procesach: uczenia się przez całe życie, zatrudnienia, i codziennej komunikacji międzyludzkiej.
URI: https://repository.ifla.org/handle/123456789/438
Appears in Collections:IFLA Publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ifla-guidelines-pl.pdfKompetencje informacyjne w procesie uczenia się przez całe życie Wytyczne3.61 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons