Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ifla.org/handle/123456789/773
Title: Udhëzim për bibliotekat profesionale /programet mësimore të bibliotekonomisë - 2012
Other Titles: Guidelines for Professional Library/Information Educational Programs - 2012
Authors: Smith, Kerry
Hallam, Gillian
Ghosh, S.B.
Keywords: Subject::Education and training
Subject::Library and information science education
Issue Date: Jun-2014
Publisher: IFLA Education and Training Section
Abstract: Këto udhëzime zëvendësojnë rishikimin e fundit dhe të rëndësishëm të vitit 2000, si dhe kanë të bëjnë me përfshirjen e materialit në programin e shkollës së bibliotekonomisë, për të pasqyruar zhvillimet në shërbimet e bibliotekës dhe të informacionit në shekullin e 21të. Udhëzimi përcakton jo vetëm strukturën e objektivave kryesore për programet mësimore te bibliotekës dhe të informacionit por edhe kërkesat kryesore për elementet thelbësore dhe te doemosdoshme të kurikulave, të përfshira në programet e mësimdhënies në shkollën e bibliotekonomisë ; kërkesat e studentëve dhe te stafit mësimdhënës për këto programme, si dhe nevojën per programe të mbështetura mire nga informacioni dhe burimet e tjera.
URI: https://repository.ifla.org/handle/123456789/773
Appears in Collections:IFLA Publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
guidelines-for-professional-library-information-educational-programs-sq.pdfUdhëzim për bibliotekat profesionale /programet mësimore të bibliotekonomisë - 2012511.49 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons